Skip to content ↓

2-Year UWC Scholarships

អំពី UWC

UWC (United World College) គឺជា ចលនាសកលមួយដែលយកការអប់រំជាកម្លាំងក្នុងការរួបរួម មនុស្ស ជាតិសាសន៍ និងវប្បធម៌ ដើម្បីសន្តិភាព និងអនាគតដែលមានចីរភាព។ UWC ផ្តល់នូវការអប់រំថ្នាក់វិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ដោយផ្តោតសំខាន់លើការយល់ដឹងអន្តរជាតិ និងការចែករំលែកវប្បធម៍ រវាងសិស្សនិងសិស្ស។ ដោយមានទីតាំងនៅ ១៨ប្រទេស ស្ថិតលើ៤ទ្វីប វិទ្យាល័យ UWC ផ្តល់ជូននូវការអប់រំដែល មានភាពប្រកួតប្រជែង និងជម្រុញអោយមានការផ្លាស់ប្តូរដល់សិស្សជាង ៩៥០០ នាក់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ 

UWC មានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ៤ កន្លែងដល់សិស្សកម្ពុជា ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៦ ឆ្នាំ ដល់ ១៨ ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ឆ្នាំ ២០២៤។ សូមបញ្ចាក់ថា នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះ យើងមានអាហារូបករណ៍ពេញ (up to fully funded) ចំនួន ២ កន្លែង និង អាហារូបករណ៏ដែលមានការចូលរួមពីអាណាព្យាបាល (partially funded) ចំនួន ២ កន្លែង។ កម្រិតនៃជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អាហារូបករណ៍នីមួយៗ នឹងត្រូវបានកំណត់នៅពេលក្រោយ។ សាលាអាចនឹងជួយឧបត្ថម្ភពេញនូវថ្លៃសិក្សា ថ្លៃស្នាក់នៅ ថ្លៃចុះឈ្មោះពេលប្រលងបាក់ឌុបអន្តរជាតិ និងថ្លៃធ្វើដំណើរចុះកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗ ដោយអាស្រ័យទៅលើ ការវាយតំលៃហិរញ្ញវត្ថុ និងជីវភាពនៃគ្រួសាររបស់សិស្ស។ ការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែម ដែលប្រហែលជា តម្រូវអោយគ្រួសារចូលរួមចំណែក មានដូចជា ការចំណាយទៅលើ Project Weeks (កម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ១ សប្តាហ៍ ដែលសិស្សនឹងចូលរួមពេលទៅ UWC) និង ប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយផ្ទាល់ខ្លួន ក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរផ្សេងៗ។ 

សិស្សដែលទទួលជ័យលាភីនឹងចាប់ផ្តើមចូលរៀន ក្នុងកំឡុងខែសីហា និង ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។

 
វិទ្យាល័យ UWC ប្រទេស ប្រភេទអាហារូបករណ៍
UWC East Africa តង់ហ្សានី ១០០%
UWC Mahindra College ឥណ្ឌា ១០០%
Li Po Chun United World College ហុងកុង ៩០%​*
UWC ISAK Japan ជប៉ុន ៩០% **

* ចំពោះការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ Li Po Chun United World College អាណាព្យាបាលនឹងត្រូវចំណាយលើថ្លៃសិក្សាចំនួន $៤១១២ ក្នុងមួយឆ្នាំ និងការចំណាយផ្សេងៗទៀតដូចជាការធ្វើដំណើរ និងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រមាណ $២៦០០ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។​ 

** ចំពោះការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ UWC ISAK Japan អាណាព្យាបាលនឹងត្រូវចំណាយលើថ្លៃសិក្សាចំនួន $៤៤០០ ក្នុងមួយឆ្នាំ និងការចំណាយផ្សេងៗទៀតដូចជាការធ្វើដំណើរ និងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រមាណ $១៩០០ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។​

លក្ខខ័ណ្ឌចាំបាច់ នៃការដាក់ពាក្យ

 • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា
 • មានថ្ងៃកំណើតក្នុងចន្លោះ ថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៦
 • បច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី ១១  និង ១២ នៅវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • មានអាស័យដ្ឋានអុីមែលផ្ទាល់ខ្លួនមួយ ដែលមានសុពលភាព

លក្ខណះសម្បត្តិចាំបាច់នៃការដាក់ពាក្យ

 • មានលក្ខណះសម្បត្តិសាកសមនឹងគុណតម្លៃ និង បេសកកម្ម នៃ UWC
 • ត្រូវមានជំនាញសរសេរ និង និយាយ ជាភាសាអង់គ្លេសអោយបានគ្រប់គ្រាន់
 • បង្ហាញនូវសមត្ថភាពនៃការចេះត្រិះរិះពិចារណា និង សក្តានុពលក្នុងការសិក្សា
 • បង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍លើសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗ ក៏ដូចជា ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើសង្គម នៅមានពេលដែលខ្លួនទទួលបានអាហារូបករណ៍ មួយនេះ

*សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី បេសកកម្មនិងគុ​ណតម្លៃនៃ UWC អាចចូលមើលបាននៅទីនេះ។ 

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យ

សិស្សដែលមានលក្ខណះសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមល័ក្ខខ័ណ្ឌខាងលើ អាចដាក់ពាក្យតាមអនឡាញ ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ដំណើរការដាក់ពាក្យគឺពិតជាសាមញ្ញណាស់ ដោយគ្រាន់តែធ្វើទៅដូចខាងក្រោម៖

 • ជំហានទី១៖ ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រនេះ bit.ly/uwc-cambodia-2yrs-apply-2022-2024
 • ជំហានទី២៖ បំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងចន្លោះ រួច ចុច “Submit”។ ចូរកត់សម្គាល់ថា ពាក្យ នេះនឹងត្រូវបានប្រើជាផ្នែកមួយនៃការជ្រើសរើសសិស្ស នៅពេលដែលគណះកម្មការធ្វើការសម្រេចចិត្តថា តើបេក្ខជនមួយណានឹងត្រូវបានជ្រើសរើសទៅវគ្គសម្ភាសន៍ ដូច្នេះហើយសូមធ្វើការបំពេញនូវចម្លើយអោយបានសមរម្យ។ 
 • ជំហានទី៣៖ ប្រសិនបើអ្នកបំពេញអាស័យដ្ឋានអុីមែលដែលមានសុពលភាព អ្នកនឹងទទួលបាននូវ ការជូនដំណឹងពីការដាក់ពាក្យរបស់អ្នក តាមរយះអុីមែលស្វ័យប្រវត្តិពី Google Form ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញអុីមែល ដែល Google Form ផ្ញើរអោយ ក្នុងប្រអប់ Inbox ទេនោះ សូមចូលពិនិត្យមើល ក្នុងប្រអប់ Spam ឬក៏ Junk នៃអុីមែលរបស់អ្នក។ 

កំណត់សម្គាល់៖

 • មានតែការដាក់ពាក្យតាមអនឡាញ ប៉ុណ្ណោះ នឹងត្រូវបានទទួលយក។ បេក្ខជនត្រូវមាន អាស័យដ្ឋាន
  អុីមែលដែលមានសុពលភាព ដើម្បីដាក់ពាក្យក្នុងកម្មវិធី អាហារូបករណ៍ មួយនេះ។ បេក្ខជនមួយរូប សូម
  ធ្វើការផ្ញើរពាក្យតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។ 
 • Google Form មួយនេះ ត្រូវបានកំណត់អោយផ្ញើរ ច្បាប់ចម្លងនៃពាក្យ ទៅ អាស័យដ្ឋានអុីមែល របស់ បេក្ខជនដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីជាការបញ្ជាក់ថា គណះកម្មការ របស់ UWC Cambodia បានទទួល ពាក្យ របស់បេក្ខជន ហើយ។ ដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើ អ្នកមិនបានទទួល នូវច្បាប់ចម្លង នៃពាក្យ របស់ខ្លួន ក្រោយការដាក់ពាក្យហើយទេ នោះមានន័យថា អាស័យដ្ឋានអុីមែល ដែលអ្នកផ្តល់អោយ ពុំមានសុពលភាពឡើយ។ ក្នុងករណីនេះ សូមមេត្តា បេក្ខជនទៅពិនិត្យមើល អាស័យដ្ឋានអុីមែល របស់ខ្លួនម្តងទៀត ហើយ ធ្វើការ ដាក់ពាក្យសាជាថ្មី។ 
 • បេក្ខជនអាច កែប្រែឫផ្លាស់ប្តូរចម្លើយរបស់ខ្លួន ពេលណាក៏បាន ក្រោយការដាក់ពាក្យ តែត្រូវធ្វើឡើង មុនថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដែលជាថ្ងៃផុតកំណត់ ដោយប្រើ link ដែលបានផ្តល់ អោយក្នុង អុីមែលបញ្ជាក់។ សូមធ្វើការពិនិត្យថា អ្នកបានផ្តល់ អុីមែលមួយ ដែលត្រឹមត្រូវ។ 
 • បេក្ខជនត្រូវមានទំនួលខុលត្រូវ ក្នុងការបញ្ជាក់ថា ពាក្យ របស់ខ្លួន ត្រូវបានផ្ញើរដោយត្រឹមត្រូវ និង ទាន់ពេលវេលា។ 

ថ្ងៃផុតកំណត់

ការដាក់ពាក្យ ត្រូវបានបើក ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២១។ ពាក្យដែលដាក់ក្រោយថ្ងៃកំណត់នេះ នឹងមិនទទួលយកឡើយ។

ដំណើរការនៃការជ្រើសរើស

> វគ្គទី ១៖ ព័ត៌មានបន្ថែម

ក្រោយការដាក់ពាក្យ គណះកម្មការអាចនឹងអុីមែលបេក្ខជននូវ សំនួរមួយចំនួន បន្ថែមទៀត ពីពាក្យ របស់បេក្ខជន ដើម្បីអោយបេក្ខជន បំពេញនូវភារកិច្ចខ្លីមួយអនឡាញ។ បេក្ខជនទាំងអស់ នឹង ត្រូវបានអុីមែលដោយផ្ទាល់ តាមរយះអាស័យដ្ឋានអុីមែល ដែលបេក្ខជនប្រើដើម្បីបំពេញពាក្យ នៅរវាងថ្ងៃច័ន្ទ​ ទី ២៤ និង ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ។ បេក្ខជនដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង នឹង ត្រូវបានអញ្ជើញអោយចូលរួម ក្នុងការសម្ភាសន៍ តាមរយះទូរស័ព្ទមួយ ជាមួយនឹង គណះកម្មការ UWC នៅថ្ងៃសៅរ៏ ទី ០៥ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០២២

បេក្ខជននឹងត្រូវការ អ៊ីនធឺណែត ដើម្បី ទទួលបាននូវ សំណួរតាមដានមួយចំនួន ក៏ដូចជា ដំណឹងទាក់ទង នឹង ការសម្ភាសន៍ផងដែរ។ បេក្ខជនត្រូវអាស្រ័យលើខ្លួនឯង ក្នុងការធានាថា ពួកគេ មាន ការភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណែតសមរម្យ ដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍តាមពេលវេលាកំណត់។ ប្រសិនបើបេក្ខជនគ្មានការភ្ជាប់ទៅនឹង អ៊ីនធឺណែតដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍ទេនោះ បេក្ខជនត្រូវផ្តល់ដំណឹងដល់គណះកម្មការទុកជាមុន ដើម្បីអោយគណះកម្មការធ្វើការរៀបចំ នូវការសម្ភាសន៍តាមរយះទូរស័ព្ទ។  

លទ្ធផលប្រលងរបស់ បុគ្គលនីមួយៗ នឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណះឡើយ ប៉ុន្តែបេក្ខជននីមួយៗ នឹងត្រូវ បានទាក់ទង តាមអ៊ីមែល ដើម្បីផ្តល់ដំណឹងថា តើពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសទៅកាន់វគ្គបន្តដែរឫទេ។

> វគ្គទី ២៖ ថ្ងៃប្រកួតប្រជែង

បេក្ខជនចំនួន ៣០ ទៅ ៣៥ នាក់ នឹងត្រូវបានអញ្ជើញ អោយចូលរួមក្នុង ថ្ងៃប្រកួតប្រជែង ដែលនឹង ធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី​១៩ ខែ កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ២០២២ តាមរយះ វេទិកា អនឡាញ ។ ពេលវេលា ទីកន្លែង ក៏ដូចជាទ្រង់ទ្រាយនៃសកម្មភាពទាំងនេះ នឹងត្រូវបានអុីមែលផ្ទាល់ទៅដល់ បេក្ខជនជ្រើសរើស។ 

> វគ្គទី ៣៖ សម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបេក្ខជន និង អាណាព្យាបាល

បេក្ខជនចំនួន ១០ ទៅ ១២ នាក់ នឹងត្រូវបានអញ្ជើញ អោយទៅសម្ភាស នៅទីក្រុងភ្នំពេញ (ប្រសិនបើអាច) នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២។  ពេលវេលា និង ទីកន្លែង ក៏ដូចជា ទ្រង់ទ្រាយនៃការសម្ភាសន៍ នឹងត្រូវបាន អុីមែលផ្ទាល់ទៅដល់ បេក្ខជនជ្រើសរើស។

កំណត់សម្គាល់៖ កាលបរិច្ឆេទខាងលើ គឺបណ្តោះអាសន្ន ដោយសារ ស្ថានភាពកូវីត ហើយ នឹងមាន ការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលក្រោយទៀត ក្នុងករណីចាំបាច់។

លក្ខណះវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសសិស្ស

 1. មានបញ្ញា ក្នុងការចង់ដឹងចង់ឃើញ និង មានការលើកទឹកចិត្ត
 2. មានការបេ្តជ្ញាចិត្តខ្ពស់

 3. មានសមត្ថភាពសង្គម

 4. មានការអត់ធន់ មានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯង និង សុចរិតភាព

 5. មានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ UWC

 6. មានសមត្ថភាព អាចតំណាង ប្រទេសកម្ពុជា ទៅ សហគមន៍អន្តរជាតិ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីលក្ខណះវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសសិស្ស សូមចូលមើលនៅទីនេះ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សម្រាប់សំនួរដែលទាក់ទងនឹង ចលនា UWC ឫ ដំណើរការជ្រើសរើស សូមទាក់ទងទៅគណះកម្មការ UWC Cambodia តាមរយះ អាស័យដ្ឋានអុីមែលនេះ selection@kh.uwc.org ឫ តាមរយះទំព័រហ្វេសបុក Facebook page

ចំពោះសំនួរដែលគេច្រើនសួរ អំពីចលនា UWC ឫ គណះកម្មការ UWC Cambodia និង ដំណើរការជ្រើសរើស ផ្សេងៗ សូមចូលមើលក្នុងគេហទំព័រនេះ FAQs

ផ្សព្វផ្សាយពាក្យ

អ្នកអប់រំទាំងអស់ អាចចែករំលែកនូវ ឱកាសអាហារូបករណ៍មួយនេះ ដល់សិស្សដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍។ ខិត្តប័ណ្ណ សម្រាប់អាហារូបករណ៍មួយនេះ នឹងមានផ្តល់ជូន តាមការស្នើសុំ។

---

About UWC

UWC (United World Colleges) is a global education movement that makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future. UWC offers an International Baccalaureate education to students with a high emphasis placed on international understanding and the sharing of cultures. Set in 18 countries on 4 continents, UWC Colleges deliver a challenging and transformational education to over 9,500 students each year.

Five scholarships are offered to Cambodian students aged 16 to 18 years old for the academic year 2022 - 2024. Two scholarships are up to fully funded (need-based), and the other two scholarships are partial scholarships. The actual level of financial assistance for each scholarship is to be determined. You can find more details in the table below. The schools or colleges may cover up to full tuition, room and board, books, IB exam registration fees, curricular field trips, subject to a review of family's capability to contribute to their child’s education. Additional family contribution may be required for Project Weeks, pocket money and/or travel allowance.

Successful candidates will join the respective colleges between August - September 2022.

Scholarships for 2022-2024
 

UWC College Country Type of Scholarship
UWC East Africa Tanzania Up to Fully Funded
UWC Mahindra College India Up to Fully Funded
Li Po Chun United World College Hong Kong Partial (90%) *
UWC ISAK Japan Japan Partial (90%) ** 

* For the scholarship going to Li Po Chun United World College, parent(s) or guardian(s) will be expected to pay $4,112 per year. The additional expenses, include travelling and health insurance, are estimated to be $2,600 per year.

** For the scholarship going to UWC ISAK Japan, parent(s) or guardian(s) will be expected to pay $4,400 per year. The additional expenses, include travelling and health insurance, are estimated to be $1,900 per year.

Eligibility requirements 

 • be Cambodian citizens,
 • have been born between  01 January 2004 and 31 August 2006, 
 • are currently attending high school​ in grade 11 and 12 in Cambodia, and
 • have a valid personal e-mail address.

Qualification requirements

 • Well suited for UWC mission and values*
 • Must have sufficient written and spoken English skills
 • Demonstrated critical thinking abilities and academic potential
 • Should be able to demonstrate other extracurricular interests and the positive impact being awarded the scholarship would have on the successful candidate and his/her wider community. 

* For more information about UWC mission and values, please click here.

Application process

Eligible and qualified applicants are invited to submit an online application form free of charge. The process is simple:

 • Step 1 : Go to  bit.ly/uwc-cambodia-2yrs-apply-2022-2024
 • Step 2 : Fill in all the details and then click on "Submit".  Please note that the application form is used as part of the selection process when deciding which candidates are called to interview so please answer in detail where appropriate.
 • Step 3 : Receive notification of application from the automatic email from Google Form in your inbox if you enter a valid e-mail address. Please check spam/junk box if you don't see the notification e-mail in your main inbox. 

Note:

 • Only online applications are accepted. Candidates are required to have a valid email address to apply for this scholarship program. Please submit only ONE application per candidate.
 • This Google Form is set to automatically send a copy of the application to the email address provided below to confirm that the application has been received by UWC Cambodia national committee. If you do not receive a copy of your confirmation email from selection@kh.uwc.org, this means the e-mail address you provided is invalid. In this case, candidates should double-check their email and submit a new application.
 • Candidates may edit/change their answers after submission anytime before the application deadline on 31st December 2021, using the link provided in the confirmation email. Please ensure you provide your correct email.
 • Candidates are responsible for making sure that their applications are submitted correctly and on time.

Deadline

This application is open from 1st December 2021 and will be closed on 31st December 2021. Applications received after this date will NOT be accepted.

Selections process

> Stage One - Further information

From the application forms candidates maybe emailed a list of further questions about their applications and asked to complete a short online task. All candidates will be notified of application results via e-mail between Monday, 24th January and Thursday, 27th January 2022. Shortlisted candidates will be invited to an informal online interview with UWC National Committee on Saturday, 5th February 2022.

Candidates will require Internet access for follow-up questions and informal interview. It is up to the candidate to ensure that they have suitable access to complete the interview at the times allocated. If candidates do not have suitable access to complete the interview, candidates must inform the selection committee beforehand to arrange an alternative phone interview.

Individual results are not published but all candidates will be contacted by email to inform them whether they are being considered for the next stage of the selection process.

> Stage Two - Challenge Day

30-35 candidates will be invited to the Challenge Day on 19th February 2022 via an online platform. The exact time, venue, and format of these activities will be emailed directly to the interviewees.

> Stage Three - Interview with candidate and parent

10 - 12 candidates will be invited to interviews in Phnom Penh (if possible) on 5th March 2022. The exact time, venue and format of these interviews will be emailed directly to the interviewees.

Note: The above dates are provisional due to the COVID situation and will be changed if necessary.

Selections criteria 

UWC Cambodia selections committee looks for the following attributions in students:

 1. Intellectual curiosity and motivation
 2. Active commitment
 3. Social competence
 4. Resilience, personal responsibility and integrity
 5. Motivation for UWC
 6. Ability to represent Cambodia to the international community

For more information about selections criteria, please see here

Contact information

For enquiries about the UWC movement or the selection process, please contact the UWC Cambodia National Committee via selection@kh.uwc.org or Facebook page

For frequently asked questions about the UWC movement, UWC Cambodia national committee, and selections process, please see FAQs page.

Spread the words

Educators are welcome to share this scholarship opportunity with those who might be interested in this scholarship program. Scholarship brochure is available upon request.