Skip to content ↓

Keo Manin, Phnom Penh, UWCAC, 2010-2012

 

សំណួរ​ទី ១៖

តើអ្នកនឹងពណ៌នាអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅសាលា UWC ដែលអ្នកបានទៅរៀនយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

Question 1: 

How would you describe your experience at the UWC school you attended?

បទពិសោធន៍ UWC គឺអស្ចារ្យណាស់! វាជាបទពិសោធន៍ដែលបង្រៀនខ្ញុំឱ្យមានភាពឯករាជ្យ។ ខ្ញុំ​ក៏​បាន​រៀន​ពី​អ្នក​ដទៃ និង​វប្បធម៌​របស់​គេ​ដែរ ព្រោះ​ខ្ញុំ​អាច​បង្កើត​មិត្តភ័ក្តិដែលមក​ពីប្រទេស​ជុំវិញ​ពិភពលោក។ ខ្ញុំបានសរសេរសម្រង់នេះនៅក្នុងសៀវភៅប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្ញុំ នៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី UWCAC “ពីរឆ្នាំនៃការចងចាំដ៏អស្ចារ្យ” ហើយខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿថាវាមានរយៈពេលដប់ឆ្នាំទៅហើយ ព្រោះវានៅតែមានអារម្មណ៍ដូចកាលពីម្សិលមិញ។ ខ្ញុំចង់ត្រលប់ពេលវេលាទាំងនោះថយក្រោយមកវិញ​ដើម្បី​ទទួល​បទពិសោធន៍​ពីរ​ឆ្នាំ​នោះ​ម្ដង​ទៀត!

The UWC experience was amazing! It was an experience that taught me to be independent. I also learned about others and their cultures because I got to make friends from all over the world. I wrote this quote in my yearbook when I graduated from UWCAC  “two years worth of great memories” and I can’t believe that it has been ten years because it still feels like yesterday. I wish I could turn back time to experience those two years again!

សំណួរ​ទី ២៖

តើអ្នកបានរៀនអ្វីខ្លះអំពីខ្លួនអ្នក និងពិភពលោកជុំវិញអ្នកអំឡុងពេល និងក្រោយ UWC?

Question 2: 

What did you learn about yourself and the world around you during and after UWC?

ប្រសិនបើអ្នកសួរខ្ញុំកាលពីដប់ឆ្នាំមុន ចម្លើយរបស់ខ្ញុំនឹងខុសពីពេលនេះ។ ខ្ញុំនឹងឆ្លើយជាពីរផ្នែក គឺអំឡុងពេល និងក្រោយ UWC ដោយសារខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី UWC 10 ឆ្នាំមកហើយ។

ដូចសិស្សដទៃទៀតដែរ ខ្ញុំបានព្យាយាមផ្តោតទៅលើការសិក្សា និងប្រលងជាប់ IB Diploma ព្រោះវាជាឱកាសកំរមួយក្នុងជីវិត។ តាមរយៈការសិក្សានៅទីនោះ ខ្ញុំបានយល់ដឹងថាខ្ញុំពូកែមុខវិជ្ជាណា  និងមិនសូវពូកែមុខវិជ្ជាណា ហើយនេះជាកត្តាសំខាន់នៅពេលនោះ ព្រោះខ្ញុំកំពុងព្យាយាមស្វែងយល់ថាខ្ញុំចង់សិក្សាមុខវិជ្ជាណាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ។ មុខ​វិជ្ជា​និងចំណាត់​ថ្នាក់​ល្អ​គឺ​ជា​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាងសំរាប់ខ្ញុំនៅពេលនោះ។ UWCAC គឺជាសាលាអន្តរជាតិ ហើយអ្នកត្រូវបង្កើតមិត្តមិនថាអ្នកនៅទីណាក៏ដោយ ជាពិសេសនៅសាលាអន្តរជាតិ។ ខ្ញុំ​បាន​រៀន​ថា​ខ្ញុំ​អាច​ចេញ​ទៅ​និយាយ​ជាមួយ​សិស្សៗដទៃ និង​រៀន​អំពី​ប្រទេស និង​វប្បធម៌​របស់​ពួកគេ។ ដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្គាល់ពិភពលោកហើយ ប៉ុន្តែទាល់តែពេលខ្ញុំបានទៅ UWC ទើបខ្ញុំដឹងថាពិភពលោកមានភាពចំរុះយ៉ាងដូចម្តេច។ មានពេលមួយខ្ញុំអង្គុយក្នុងអាហារដ្ឋានជាមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំមកពីអ៊ុយរូហ្គាយ ហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់ប្រាថ្នាចង់ទៅលេងអឺរ៉ុប។ ការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំចំពោះគាត់គឺ "អ៊ុយរូហ្គាយមិនមែននៅអឺរ៉ុបទេ?" ហើយនោះគឺជាពេលដែលគាត់ចាប់ផ្តើមបង្ហាញខ្ញុំនូវផែនទីពិភពលោក។

មានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំបានរៀនបន្ទាប់ពី UWC។ ខ្ញុំបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋ North Carolina ដើម្បីរៀននៅសកលវិទ្យាល័យ ធ្វើកម្មសិក្សានៅ United Nations Foundation បន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនចប់ ការងារបណ្តោះអាសន្ននៅ American Civil Liberties Unions បន្ទាប់ពីកម្មសិក្សា​ ហើយបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ។ អ្វីដែលខ្ញុំបានយកពីបទពិសោធន៍របស់ UWC សម្រាប់ដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នាក្នុងជីវិតគឺភាពអត់ធ្មត់ ហើយកុំខ្លាចក្នុងការផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការកន្លែងសម្រាប់គេងមួយឬពីរយប់។

If you ask me ten years ago, my answer would be different from now. I will answer in two parts, the during and after UWC since I graduated from UWC 10 years ago. 

Like many other students, I tried to focus on studies and passing the IB Diploma as it was a once-in-a-lifetime opportunity given. Through studying, I learned what subjects I was good at and what subjects I was not, which was important at the time as I was trying to figure out what I wanted to study at the university. Subjects and good grades were everything. UWCAC is a boarding school and you need to make friends no matter where you are; especially, at boarding school. I learned that I could go out there and talk to people and learn about other people’s countries and cultures. I thought I knew the world, but I did not until I went to UWC. One time I sat in the cafeteria with my friend from Uruguay and he said that he wished that he could go visit Europe. My response to him was “isn’t Uruguay in Europe?” and that is when he started showing me the world map. 

There are many things that I learned after UWC. I went to the United States, North Carolina for university, interned at the United Nations Foundation after I graduated, a temporary job at American Civil Liberties Unions after the internship, and returned to Cambodia to find a job. What I took from the UWC experience for these different stages in life is resilience and don’t be afraid to message your friends if you need a place to sleep for a night or two.

សំណួរ​ទី ៣៖

ហេតុអ្វីយុវជនកម្ពុជាគួរដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ UWC?

Question 3: 

Why should young Cambodians apply for the UWC Scholarships?

UWC គឺជាបទពិសោធន៍អប់រំដែលផ្លាស់ប្តូរពេញមួយជីវិត។ ខ្ញុំមកពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយខ្ញុំនឹងមិនមានឱកាសស្វែងយល់ពីពិភពលោកទេ ប្រសិនបើវាមិនមែនដោយសារឱកាសអាហារូបករណ៍ UWC។ អាហារូបករណ៍ UWC បានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំ និងកសាងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ . ខ្ញុំ​បាន​រៀន​ជំនាញ​សង្គម និង​ជំនាញ​ជីវិត​ជា​ច្រើន​ជា​ទូទៅ ព្រោះ​UWC​ជា​សាលាអន្តរជាតិ។ . អ្នកត្រូវតែនៅសាលាUWCs មួយដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការអប់រំល្អដែលអ្នកនឹងមិនអាចបំភ្លេចបាន។

UWC is a life-time changing educational experience. I came from an orphanage in Cambodia, and I would not have had the chance to explore the world if it were not for the UWC scholarship. The UWC scholarship has paved a way for me to continue my study and build my life. I have learned a lot of social skills and life skills in general, as the school was a boarding school. You have to be at one of the UWCs to experience the most incredible education that you will not forget.