Skip to content ↓

Taing Muykong, Siem Reap, UWC Maastricht, 2018-2020

 

សំណួរ​ទី ១៖

តើអ្នករំពឹងទុកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះ UWC និង ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ មុនពេលអ្នកទៅដល់សាលា UWC ប្រសិនបើអ្នកអាច រំលឹកឡើងវិញ?

Question 1: 

What were your expectations about UWC and yourself before you went to UWC if you could recall any?

មុនពេលមកដល់ UWC Maastricht​ អារម្មណ៍រំភើបនិងរីករាយសម្រាប់ជំពូកថ្មីនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ បានបង្កើតការរំពឹងទុកជាច្រើនលើ UWC ។ ខ្ញុំរំពឹងថាវាជាកន្លែងមួយដ៏ឥតខ្ចោះ ដែលសិស្សអាចរស់នៅចុះសម្រុងគ្នា ស្របពេលដែល ពួកគេអាចបង្កើតឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើពិភពលោក បើទោះជាគេមានប្រវត្តិខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ខ្ញុំរំពឹងថា គំនិត នឹង ទស្សនះរបស់សិស្ស នឹងត្រូវបានផ្តល់តំលៃជាជាងការវាយតំលៃ។ ការរំពឹងទុកទាំងនោះធ្វើឱ្យខ្ញុំរឹតតែរំភើបសម្រាប់​ UWCដែល ជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការរៀននិងរីកចម្រើនក្នុងនាមជាសិស្ស។ ដូច្នេះ ជាមួយនឹងការរំពឹងទុកទាំងនោះសម្រាប់ UWC ខ្ញុំចង់អោយខ្លួនខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ត្រៀមខ្លួនចំពោះអ្វីៗដែលUWC​ នឹងបង្រៀនខ្ញុំ។

Prior to arriving at UWC Maastricht, my feelings of excitement and enthusiasm for the new chapter of my life have created many expectations I have for UWC. I expected UWC to be a perfect utopia where students can live along well with each other while making huge positive impacts on the world, despite their different backgrounds. I expected it to be the place where student’s ideas and perspectives are valuable without judgments. Those expectations make me even more excited for UWC as the ideal place for me to learn and grow as a student. Therefore, with those expectations for UWC, I want myself to thrive to the fullest in order to be qualified for what UWC has in line waiting for me.

សំណួរទី ២៖

តើអ្នករៀនបានអ្វីខ្លះពី UWC និង ពីខ្លួនឯង បន្ទាប់ពីចាកចេញពី UWC?

Question 2:

What did you learn about UWC and yourself after you left UWC?

ទោះបីជាសិស្សដែលមក UWC នេះសុទ្ធសឹងជាអ្នកជំរុញដោយ ចលនានិងគុណតម្លៃរបស់ UWCក៏ដោយ អ្នកទាំងអស់គ្នា នៅទីនេះមានវប្បធម៌និងប្រវត្តិផ្សេងគ្នាដែលបង្កការលំបាកក្នុងការយល់និងរស់នៅដើម្បីឲ្យស្របតាមគុណតម្លៃរបស់ UWC ។ គ្រប់គ្នា មានការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្វីដែល UWC មានសម្រាប់ពួកគេ ដែលពេលខ្លះវាមិនមានន័យដូចគ្នា សម្រាប់គ្រប់គ្នានោះទេ។ 

បើទោះបីតម្លៃរបស់ UWC អាចត្រូវបានបកស្រាយតាមអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន តែយើងក៏អាចសម្របសម្រួលនិងបញ្ចូល តម្លៃរបស់ UWC ទៅក្នុងដំណើរទៅមុខរបស់យើងបន្តទៅទៀត។ ដូច្នេះហើយ នេះជាវិធីដែលខ្ញុំបានរកឃើញខ្លួនឯង នៅពេលកំពុង ស្វែងយល់ពីអត្ថន័យរបស់UWC ដែលមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំ ដោយមិនចាំបាច់ស្របតាមការរំពឹងទុករបស់មនុស្សជុំវិញនិងមិត្តភក្តិ។ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរតាមគេ រឺគិតដូចគេគ្រប់ពេលវេលា ដោយសារតែខ្លាចភាពអាម៉ាស់ចំពោះបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអទិភាពរបស់ខ្ញុំ រឺដើម្បីស្របតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្ញុំឡើយ។ ខណៈពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមបំពេញតំរូវការរបស់អ្នកដទៃ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមបាត់បង់តុល្យភាពរវាងអ្វីដែលខ្ញុំចង់សំរេច និងជីវិតសង្គមរបស់ខ្ញុំ។ ក្រឡេកទៅមើលពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅ UWC នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ UWCers នាពេលអនាគតថាត្រូវធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងអាទិភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងការរំពឹងទុក របស់សហគមន៍។ចុងក្រោយ ទោះបីបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចាកចេញពី UWC តម្លៃនៃបទពិសោធនៅ UWCនៅតែមានអត្ថន័យច្រើនចំពោះដំណើរអនាគតនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនៅតែអាចរំលឹកឡើងវិញពីសុភមង្គលពិត ការលំបាករបស់ខ្ញុំ ហើយ រឿងរ៉ាវរយៈពេល ២ ឆ្នាំនៅ Maastricht នឹងបន្តរស់នៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំ។

Although people came to UWC driven by the movement and values that UWC promotes, everyone here has different culture and backgrounds which make it difficult to understand and live up to the UWC values. Everyone has their own understanding of what UWC was like for them, what UWC means for them and it doesn’t have to be the same thing for everyone. Just as UWC values can be interpreted in many different ways. We can compromise and incorporate UWC values into our journey forward. Therefore, this is how I discovered myself when trying to understand what UWC values mean for me without living up to the expectation of surrounding people and peers. I have come to realize that I don’t have to follow the crowds all the time, to not feel ashamed of my own personality and priorities just to live up to the expectation of the community around me. While trying to fulfill other’s needs so much, I started to lose the balance between what I want to achieve and my community life. Looking back at my time at UWC, this would be what I want to tell the future UWCers which is to balance between your own priorities and the community expectations. Last, even after I left UWC, its value still means so much to my future journey and my daily life. I was able to recall my genuine happiness and my hardships afterward and the story of 2 years at Maastricht will continue to live in my heart.

សំណួរទី ៣៖

តើបទពិសោធន៍នៅUWC របស់អ្នកបានជួយអ្វីខ្លះដល់អ្នកដើម្បីតម្រង់ទិសនៃដំណើរបន្ទាប់របស់អ្នក?

Question 3:

How did your UWC experience help you navigate your next journey? 

បទពិសោធន៍នៅUWCជាបទពិសោធន៍ផ្លាស់ប្តូរជីវិតដែលជួយខ្ញុំឱ្យដឹងពីរបៀបដែលខ្ញុំអាចបង្កើតឥទ្ធិពលវិជ្ជមានតាមរយៈការបំពេញក្តី សុបិន្តរបស់ខ្ញុំ។ ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានទៅ UWC Maastricht ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុំរស់នៅក្នុងរង្វងដដែលគ្រប់ពេល នោះទេ។ វាតែងតែមានអ្វីមួយកើតឡើងនៅក្នុងសាលាចាប់ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក -១០ ល្ងាច។ ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវដើរចេញពីរង្វង់ក្តីសុខដែល ខ្ញុំធ្លាប់មាន ដើម្បីទទួលយកទស្សនវិស័យនិងការយល់ដឹងថ្មីៗ។ ក្នុងអំឡុងពេលខ្ញុំនៅ UWC ប្រធានបទដែលលេចធ្លោ ចំពោះខ្ញុំគឺភាពជាស្ត្រីនិងសមភាពយេនឌ័រ។

សហគមន៍នៅទីនោះមានវិធីដើម្បីផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីភាពជាស្ត្រីតាមរយៈសិល្បះសម្តែងដែល ធ្វើឱ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងឆ្នាំដំបូងនៅ UWC ។ បន្ទាប់ពីនោះ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមយល់ដឺងកាន់តែជ្រៅជ្រះអំពីភាពជាស្ត្រី។ តាមពិតគំនិតនេះបានបង្ហាញជា មនោគមន៍វិជ្ជាជ្រុលមួយទៅកាន់មិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួន នៅពេលនោះបានក្លាយជាគំនិតដែលខ្ញុំអាច ទាក់ទង និង តម្រឹមដូចស្ត្រីម្នាក់ដែល ឆ្លុះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌កម្ពុជា។ បន្ទាប់ពីការរៀននិងការយល់ដឹងឥតឈប់ឈរ ខ្ញុំអាចនិយាយដោយ ក្លាហានថាខ្ញុំជាស្ត្រីដែល រស់នៅដើម្បីគាំទ្រនិងផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងឈរគាំទ្រសមភាពយេនឌ័រនិងសមធម៌។

UWC experiences as a life-changing experience help me discover how I can make positive impacts via fulfilling my dream. Since I went to UWC Maastricht, I wasn’t feeling like I lived in a bubble all the time. There was always something going on in the school and the dorms from 8 AM-10 PM. Therefore, I have to step outside of my comfort zones, from the culture I used to in order to welcome new perspectives and understanding. During my time at UWC, the topic that stands out to me is feminism and gender equality. The community has a way to deliver the understanding of feminism through the plays and performances which amazed me so much during my first year at UWC. After that, I started to dive deeper into learning what feminism is like. In fact, the idea conveyed as an extreme ideology to some of my friends at that time has become the idea that I can relate and align with as a woman reflecting onto Cambodian culture. After constantly learning and understanding, I can bravely say that I’m a feminist, living to support and empower women and to stand for gender equality and equity.